Skip to content

Prva vaja po dolgem času

To sicer ni bila vaja, kot so jih bili pevci vajeni pred epidemijo, pač pa v skladu z navodili NIJZ-a. Dirigent Andrej Makor je zbor razdelil na tri oktete, ki so si sledili na eno uro (s prezračevanjem, z maskami in na ustrezni medsebojni razdalji. Toda bolje, tako kot nič.

Prvo vajo po dolgem času je dirigent namenil osvežitvi nekaterih skladb iz prejšnjih sezon.